شجاعی 4 سال قبل

با سلام.مدیر یک مجتمع مسکونی بعد از دو سال مدیریت از دادن بیلان مالی و لیست مخارجی که از صندوق ساختمان کرده خودداری میکند. آیا ما مالکین می توانیم تا دریافت لیست مخارج از دادن شارژ ماهانه ساختمان خودداری کنیم؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

با سلام.مالکین حق مطالبه کلیه اسناد مالی، فاکتورها و صورت حساب های ساختمان را دارند و مدیر موظف به ارائه اوراق فوق به مالکین می باشد.در صورت عدم ارائه اسناد مزبور توسط مدیر، مالکان می توانند از طریق دفاتر خدمات الکترونیک اظهارنامه رسمی ارسال نمایند و از پرداخت شارژ ماهانه خودداری نمایند.