مجتبی ایرانی 2 سال قبل

متصرف عدوانی در تحقق این عمل خود سوء نیت داشته است آیا او از لحاظ کیفری مجرم است؟

1 پاسخ
امید شاه مرادی عضو سایت 2 سال قبل

بله وجود سوءنیت یا همان قصد و نیت در انجام رفتاری مجرمانه محقق تحقق جرم به دلیل وجود عنصر معنوی در کنار عنصر مادی آن یعنی همان تصرف عدوانی میباشد و متصرف از لحاظ کیفری قابل پیگرد خواهد بود.