پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: دیهمبلغ دیه چند عضو بدن درماه حرام سال ۹۷
فردین 2 سال قبل

باسلام و عرض ادب؛ با تبریک سال نو خواستم بدانم مبلغ کامل دیه موارد زیر در ماه حرام سال ۹۷ چقدر می باشد.
۲ صدم دیه کامل بابت دامیه لاله خلف گوش.
یک درصد دیه کامل بابت حارصه سینه راست.
یک درصد دیه کامل بابت ارش پهلوی راست.
یک و نیم هزارم دبه کامل بابت کبودی سینه راست.
باتشکر فراوان