پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: کیفریقراین معاملات اموال مسروقه
حسن حاجی زاده 4 سال قبل

اگر شخصی مالی را به قیمت بسیار پایین تر از قیمت رایج آن در بازار از شخصی خریداری کرده باشد و بعد از گذشت مدتی دعوای معامله مال مسروقه در قبال آن مال مطرح شده باشد آیا این خریدار را می توان به اتهام خرید مال مسروقه مجرم دانست؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

با توجه به ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات اگر کسی با وجود قراین اطمینان آور همچون داشتن بها و قیمتی بسیار پایین تر از قیمت عرفی آن مال و اختلاف قیمت فاحش آن با قیمت بازار و قرینه بر این که مالی مسروقه است و آن را خریداری کرده یا به فروش برساند می‌توان دعوای مبنی بر معامله اموال مسروقه را نسبت به این شخص در دادگاه صالح مطرح کرد.