پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهفراش به شوهر فرزند زود به دنیا آمده
مراد سعیدی 4 سال قبل

اگر طفل ناقص در فاصله کمتر از ۶ ماه بعد از نکاح به دنیا آمده باشد و با وسایل پزشکی مخصوصی زنده نگه داشته شده باشد این طفل را می توان طبق قاعده فراش ملحق به شوهر کرد؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

اگر در اثبات نسب این طفل ناقص که کمتر از ۶ ماه به دنیا آمده اختلاف حاصل شود نمی توان با استناد به اماره فراش آن طفل را ملحق به شوهر کرد اما از دلایل و بینه ها و امارات دیگر برای اثبات نسب می‌توان استفاده کرد مانند آنکه کارشناسان با توجه به وضعیت فیزیکی و طبیعی کودک اعم از وزن و قد و رشد ناخن و موی بدن و….. حکم به اثبات نسب و یا عدم نسب می دهند فایده ی این مورد هم در زمانی است که به کودک ارث رسیده باشد و یا مالی به نفع کودک وصیت شده باشد که در صورت زنده به دنیا آمدن کودک صاحب آن می شود وهرچند کودک بلافاصله بعد از تولد فوت کند در این صورت افرادی برای تصاحب این اموال که به کودک رسیده سعی در اثبات وجود رابطه نسب بین کودک و خود می کنند.