پرسش و پاسخ حقوقیعده زن در صورت طلاق به سبب غایب مفقودالاثر بودن زوج چه مدت می باشد؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

زوجه در صورت طلاق به سبب غایب مفقودالاثر بودن مرد “عده وفات ” که چهار ماه و ده روز می باشد نگه می دارد .