پرسش و پاسخ حقوقیعده زن در صورت طلاق به سبب غایب مفقودالاثر بودن زوج چه مدت می باشد؟
1 پاسخ
امید شاه مرادی عضو سایت 2 سال قبل

زوجه در صورت طلاق به سبب غایب مفقودالاثر بودن مرد “عده وفات ” که چهار ماه و ده روز می باشد نگه می دارد .