4 سال قبل

سلام نزدیک یکسال که همسرم دریغ از هزارتومن بهم نفقه نداده می تونم به این دلیل طلاق بگیرم؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

سلام در صورتی الزام زوج به پرداخت نفقه ممکن نباشد ، از علل ایجاد حق طلاق برای زوجه عدم پرداخت نفقه به مدت 6 ماه است.