پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیشکایت از طلبکاری که توهین می کند
حبیب 3 سال قبل

سلام. من به یک نفر بدهی داشتم و هر روز می ؟آید و سر کارم و حتی جلوی خونم توهین و ایجاد مزاحمت می کنه میتونم از شکایت کنمم؟

1 پاسخ
مهرداد عبداللهی عضو سایت 3 سال قبل

سلامو شما می تواندی از ایشان به جرم ایجاد مزاحمت شکایت کنید و بهترین راه اثبات ادعای ایجاد مزاحمت شهادت شهود محل سر کار یا خانه است .