آزیتا 7 ماه قبل

میشه شهادتی را که دادم پس گرفت؟

1 پاسخ
مهرداد عبداللهی عضو سایت 7 ماه قبل

امکان باز پس گیری شهادت است اما در صورتی که شهادت کذب داده باشید مجازات کیفری در انتظار شما خواهد بود.