پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیشخصی اقدام مصرف مشروبات الکلی کرده ولی مصرف آن حالت مستی را برای وی به عمل نیاورده است آیا با این حال نیز طبق قانون وی مجرم است؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

بله. قانون مجازات در ماده ۲۶۴اظهار می دارد که اگر مصرف مشروبات الکلی برای مصرف‌کننده حالت مستی را نیز فراهم می آورد مجری بوده مشمول مجازات حد می باشد