پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیشخصی اقدام به ربودن پسری ۱۷ ساله می کند. در زمانی که این شخص این پسر را ربوده است به وی آسیب جسمی و روانی نیز وارد کرده است. این مجرم به چه میزان از مجازات محکوم خواهد بود؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

با توجه به اینکه شخصی که ربوده شده است کمتر از ۱۵ سال سن داشته ولی وی دچار آسیب جسمی و روانی حاصل از این رو بودن و ورود ضرر و زیان جانی توسط آدم ربا شده است این ماجرا به تحمل اشد مجازات این قانون یعنی به حبس ۱۵ سال محکوم می شود.