پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیسلام . چنانچه فردی برای وصل چک خود به اداره اجرای ثبت مراجعه کند آیا می تواند علیه پشت نویسان و ضامن ها اقدام نماید؟
عباس محمدی 4 سال قبل

سلام . چنانچه فردی برای وصل چک خود به اداره اجرای ثبت مراجعه کند آیا می تواند علیه پشت نویسان و ضامن ها اقدام نماید؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

چنانچه فردی برای وصول چک به اجرای ثبت مراجعه کند شخص دارنده چک دیگر نمی تواند بر علیه ضامن ها یا پشت نویسان در اداره اجرای ثبت اقدامی انجام دهد.