پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهسلام.در اثر یک درگیری با خانومم زیر چشم ایشون کبود شد و رفت وشکایت کرد و من هم محکوم به پرداخت دیه شدم حالا با توجه به این شرایط ایا خانومم میتونه برره و ازم طلاق بگیره؟
بون نام 4 سال قبل

سلام.در اثر یک درگیری با خانومم زیر چشم ایشون کبود شد و رفت وشکایت کرد و من هم محکوم به پرداخت دیه شدم حالا با توجه به این شرایط ایا خانومم میتونه برره و ازم طلاق بگیره؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

اگر این عمل تکرار شود به طور مستمرر انجام شود زوجه می توند با استناد به عسر وحرج تقاضای طلاق دهد