روژینا 3 سال قبل

سلام. آیا سفته بدوناثر انگشت باشه معتبر است؟

1 پاسخ
مهرداد عبداللهی عضو سایت 3 سال قبل

سلام. در سفته امضا معنبر است و در صورت عدم اثر انگشت با زهم سفته معتبر است.