پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: طلاقزوجه بعد از وقوع طلاق در صورتی که شوهر غایب مفقودالاثر باشد چه عده ای باید نگه دارد؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

در صورتی که زوجه به واسطه اینکه شوهرش غایب مفقودالاثر می باشد طلاق داده شود و یا طلاق بگیرد باید عده ی وفات یعنی 4 ماه و ده روز نگه دارد.