پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: مهریهزنی که فوت میکنه آیا مادرش میتونه درخواست مهریه کنه؟
بدون نام 2 سال قبل

سلام.زنی که فوت میکنه آیا مادرش میتونه درخواست مهریه کنه؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 2 سال قبل

بله . مهریه زن جزو اموال زن می باشد و پس از مرگ زن مهریه نیز به وراث زن می رسد بنابراین مادر این فرد که جزوه وراث می باشد می تواند مهریه را مطالبه کند.