پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیزمانی که موصی به قبل از قبض توسط موصی له تلف شود و نابود شود آیا موصی له می تواند برای دریافت مثل یا قیمت آن اقدام نمایند ؟
reza 4 سال قبل

زمانی که موصی به قبل از قبض توسط موصی له تلف شود و نابود شود آیا موصی له می تواند برای دریافت مثل یا قیمت آن اقدام نمایند ؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

هرگاه مال موضوع وصیت یا همان موصی به قبل از تصرف و قبض توسط موصی له بنا بر دلایلی از بین برود و تلف شود و وراث در از بین رفتن آن و تلف شدن آن نقشی نداشته باشند وصیت نامه ابطال خواهد شد و موصی له نمی تواند تقاضای مثل یا قیمت موصی به را نماید