پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهدر صورتی که مردی زن خارجی مسلمان اختیار کند آیا آنها هم با توجه به شرط ، داشتن تابعیت ایران می‌توانند متقاضی دریافت جنین باشند؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

مطابق قوانین مربوط به اخذ جنین یکی از شروط مهم در اهداء جنین و اخذ جنین داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران می باشد بنابراین اگر مردی زن خارجی مسلمان اختیار کنند مطابق بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی به تابعیت ایران در می آید بنابراین در چنین حالتی که مرد ایرانی زن خارجی اختیار کند چون زوجه مطابق قانون به تابعیت ایران درآمده می تواند تقاضای جنین داشته باشد