پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیدر خصوص چگونگی نحوه ی ثبت دفاتر تجارتخانه
--= 4 سال قبل

برای ثبت دفاتر روزنامه و دارایی و دفتر کل و هم چنین هر دفتری که داشتن آنرا وزارت دادگستری لازم بداند در اولین قدم باید چه اقدامی انجام داد ؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

دفاتر روزنامه و دارایی و دفتر کل وهم چنین هر دفتری که داشتن آنرا وزارت دادگستری لازم بداند ، باید قبل ازآن که چیزی در آن نوشته شود به نمایندگان اداره ثبت مهر و پلمپ شود .