پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیدریافت خسارت تصادف از بیمه
همایون 4 سال قبل

سلام.من هفته پیش تصادف کردم حالا که رفتم بیمه خسارت بگیرم میگن اعتبار گواهینامت تموم شده مشمول پرداخت خسارت نمیشی.گواهینامه من دو ماه اعتبارش تموم شده و من ازین موضوع اطلاع نداشتم.حالا می خوام بدونم راهی دارم که از بیمه خسارت بگیرم یا راهی نیست؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

انقضای گواهی نامه دلیل قانونی برای عدم پرداخت بیمه به شما نشده و در صورت عدم پرداخت وجه مزبور شما می توانید دادخواستی تحت عنوان مطالبه وجه در مرجع حقوقی تقدیم کنید.
همچنین اگر از تاریخ انقضای گواهینامه گذشته باشد به شرط تمدید گواهی نامه خسارت پرداخت می شود.