پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیحکم فروش مال غیر بدون اجازه
بدون نام 4 سال قبل

اگر فردی مالی را بدون اجازه مالک به دیگری منتقل کند وضعیت این معامله به چه شکل خواهد بود ؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

چنانچه فردی بدون اجازه و اذن مالک مال را به دیگری منتقل کند این معامله باطل و بلااثر خواهد بود مگر آنکه مالک اصلی مال به انجام چنین معامله ای وانتقال مال رضایت دهد در این صورت معامله صحیح خواهد بود.