یاری 4 سال قبل

سلام طبق توافق محضری که با همسرم داشتم حضانت فرزند خردسالم با من است آیا این حضانت ابدی است؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

سلام
حضانت تا زمان رسیدن به سن بلوغ به شما داده شده است.
بعد از آن موضوع حضانت پیش نمی آید و فرزند بالغ،با اختیار خود تصمیم می گیرد نزد پدر باشد یا مادر.