نازنین 3 سال قبل

سلام اگر من بخواهم از یک نفر بابت توهین در فضای مجازی شکایت کنم  کجا باید مراجعه کنم؟

1 پاسخ
مهرداد عبداللهی عضو سایت 3 سال قبل

ادگاه  و مجعع قضاایی صالح محل وقع جرم یعنی جایی که فردتوهین کننده در آنجا این عمل را امجام داده می باشد . محل وقع جرم  محل رسیدگی به جرم است .