علی نژاد 4 سال قبل

عرض سلام و ادب. برای توقیف اموال آیا میشه ودیعه مسکن رو به عنوان مال معرفی کرد؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

سلام
در این موضوع اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی به استناد عدم صراحت ودیعه مسکن در قانون آن را در شمار اموال قابل توقیف می دانند و برخی دیگر به سبب آن که فرد، ودیعه را برای سکونت خانواده اش تأمین نموده، ودیعه را جزء مستثنیات دین نمی دانند.