فاطمه 3 سال قبل

سلام .شوهر من خانه ای ندارد   و من یک مدتی است که از خ.نه مادر ایشان بیرون اومدم .دیروز یک اظهارنامه مبنی بر تمکین اومد دستم حالا من اگر نرم خونه مادر ایشون که با هم زندگی می کنیم ممیتونه مهریه, یا نفقه من رو ندهد؟

1 پاسخ
مهرداد عبداللهی عضو سایت 3 سال قبل

سلام. تهیه مسکن وظیفه همسر شما می باشد اگر مسکن تهیه نکرده است پس تمکین معنایی پیدا نمی کند می توانید درخواست تهیه مسکن را درجواب اظهارنامه ارسال کنید.