میلاد 11 ماه قبل

اگرزنم خونه رو ترک کنه و ۶ماه خونه نیاد و من درخواست طلاق بدهم باید نصف دارایی رو به ایشون بدهم ؟

1 پاسخ
مهرداد عبداللهی عضو سایت 11 ماه قبل

سلام. در صورتی که عدم تمکین زن را به کمک وکیل متخصص نفقه اثبان نماید دیگر حق تنصیفی برای ایشان در نظر گرفته نخواهد شد.