میلاد 4 سال قبل

اگرزنم خونه رو ترک کنه و 6ماه خونه نیاد و من درخواست طلاق بدهم باید نصف دارایی رو به ایشون بدهم ؟

1 پاسخ
مهرداد عبداللهی عضو سایت 4 سال قبل

سلام. در صورتی که عدم تمکین زن را به کمک وکیل متخصص نفقه اثبان نماید دیگر حق تنصیفی برای ایشان در نظر گرفته نخواهد شد.