ترک انفاق

ژیلا پرسیده شده در 1 ماه پیش

سلام. اگر مردی نفقه زن خود را ندهد آیا زندان می رود؟

1 پاسخ
مهرداد عبداللهی عضو سایت پاسخ داده شده در 1 ماه پیش

سلام. در صورتی که توانایی پرداخت  نفقفه را داشته باشد و عمدا پرداخت نکند به حبس از ۶ ماه ۲ سال محکوم خواهد شد