ژیلا 3 سال قبل

سلام. اگر مردی نفقه زن خود را ندهد آیا زندان می رود؟

1 پاسخ
مهرداد عبداللهی عضو سایت 3 سال قبل

سلام. در صورتی که توانایی پرداخت  نفقفه را داشته باشد و عمدا پرداخت نکند به حبس از 6 ماه 2 سال محکوم خواهد شد