رحیم استادی 4 سال قبل

آیا تحويل پول و يا چک مسروقه به موسسه خيريه جرم است؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

در بحث مداخله در اموال مسروقه به موجب ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات می توان اشاره داشت و در آن ذکر شده است که هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به این که مالی یا در این مثال چکی در نتیجه‌ی ارتکاب سرقت به دست آمده است و آن را به نحوی ‌از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد که در این مورد مجازات آن از قرار ‌حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.