پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیبرای اقامه این گونه دعاوی در مراجع قضایی نیاز به چه مستنداتی است؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

برای اقامه صحیح این گونه دعاوی در مراجع صالح خواهان باید با ارائه سند مالکیت ملکی که به عنوان زمین موات محسوب شده است در دادگاه حاضر شده و با قراین خود که این زمین‌ها سابقه عمران و آبادی را در خود داشتند اقدام به ابطال رای این کمیسیون درباره زمین های خود شوند.