پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهاگرحضانت طفل به مادر واگذارشده باشد آیا مادر می تواند ازدواج کند؟
مبینا احدی 4 سال قبل

اگرحضانت طفل به مادر واگذارشده باشد آیا مادر می تواند ازدواج کند؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

منعی برای ازدواج مادر وجود ندارد اما در صورت ازدواج مجدد مادر حضانت از وی سلب می شود.