پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیمحرومیت از ارث توسط پدر
علی 4 سال قبل

محرومیت ار ارث: سلام. آیا پدر من می تواند به طور کل من را از ارث محروم کند؟

1 پاسخ
مهرداد عبداللهی عضو سایت 4 سال قبل

سلام.پدر شما به هیچ وجه نمی تواند شما را از ارث محکوم کند حتی اگر وصیت هم  بر محرومیت  شما از ارث کرده باشد.