روژینا 3 سال قبل

سلام . پدر من تمام اموالشرو ذر طیی یک وصیت نامه بین دو پسرش تقسیم کرده و امضائ هم کرده است حالا من که دخترشم چیکار کنم ؟

1 پاسخ
مهرداد عبداللهی عضو سایت 3 سال قبل

سلام و امکان ندارد که طی یک وصیت نامه همه امولش رو منقل کند این وصت تا یک سوم نافذ است برای مابقی اموال بادی تقسیم ترکه صورت پذیرد.