جاوید 3 سال قبل

سلام خانومم چند وقت پیش فوت کردن با من تو یک ماشین بودن.خانوادش عصبانی هستن و میکن که مهریه رو ازت می گیریم ایا امان داره مهریه زنمرو اونا بگیرن آخه به اونا چه ربطی داره؟

1 پاسخ
مهرداد عبداللهی عضو سایت 3 سال قبل

وراث خانوم شما می توانن مهریه را از شما مطالبه نمایند.