فرشته 3 سال قبل

سلام. خانمی باکرگی خودش رو در اثر رابطه نامشروع از دست داده آیا برای ازدواج با مردی باز هم باید از پدرش اجازه بگیرد نظر به اینکه  در اثر ازدواج باکرگی را ازدست نداده است؟

1 پاسخ
مهرداد عبداللهی عضو سایت 3 سال قبل

سلام. حتی در صورتی که باکرگی دختر از طریق رابطه نامشروع از دست رفته باشد برای ازداواج دیگر نیازی به اذن پدر ندارد.