مهران 2 سال قبل

سلام. حکم دادگاه مبنی بر محکومیت طرف مقابل به پرداخت اجرت المثل ملک صادر شده اما ایشون اجت المثل را پرداخت نمی کند چیکار می تونم بکنم؟

1 پاسخ
مهرداد عبداللهی عضو سایت 2 سال قبل

سلام. ضمن شناسایی اموال وی می توانید دارایی و اموال وی را توقیف کنید و همچنین می توانید ایشان را جلب کنید.