مهران 11 ماه قبل

سلام. حکم دادگاه مبنی بر محکومیت طرف مقابل به پرداخت اجرت المثل ملک صادر شده اما ایشون اجت المثل را پرداخت نمی کند چیکار می تونم بکنم؟

1 پاسخ
مهرداد عبداللهی عضو سایت 11 ماه قبل

سلام. ضمن شناسایی اموال وی می توانید دارایی و اموال وی را توقیف کنید و همچنین می توانید ایشان را جلب کنید.