پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیآیا ورثه می توانند دیون و بدهی‌های متوفی را از اموال خود پرداخت کنند ؟
مانی 4 سال قبل

آیا ورثه می توانند دیون و بدهی‌های متوفی را از اموال خود پرداخت کنند ؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

ورثه متوفی می‌توانند برای جلوگیری از انتقال اموال پدر به طلبکاران یا به هر دلیل دیگری خودشان اقدام به پرداخت طلب بستانکاران کنند البته باید توجه داشت که در صورت پرداخت طلب بستانکاران توسط ورثه آنها نمی‌توانند درخواست جبران مبلغ پرداختی به طلبکاران را از سایر ورثه یا از ترکه نمایند