پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیآیا وراث حق دارند بعد از قبول ترکه آن را رد کنند ؟
ghaderi 4 سال قبل

آیا وراث حق دارند بعد از قبول ترکه آن را رد کنند ؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

وراثی که ترکه را قبول کرده اند تا زمانی که تصرف در ترکه نکرده اند می ‌توانند از قبول خود عدول کرده و آن را رد کنند ولی چنانچه در ترکه تصرف کرده باشد حق بازگشت و عدول از ترکه را ندارند