پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: نفقهآیا هزینه های درمان و بهداشت زن هم جزو نفقه زن محسوب می شود؟
سهیلا 2 سال قبل
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 2 سال قبل

تمام نیازهای عرفی یک زن مشمول نفقه می‌شود و هزینه های درمان و بهداشت خارج از آن نیست و باید مرد هزینه‌های درمان و بهداشتی زن حتی هزینه های آرایشی زن هم بپردازد و نفقه بر آنها تعلق می گیرد.