پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهآیا مرد می تواند زن را از رفت و آمد به خانه پدر زوجه یا سایر اقوام زوجه خودداری کند؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

کنترل زن بر مرد جایز است اما اگر این کنترل و ایجاد موانع برای رفت و آمد ودیدن اقوام زوجه بیش از حد و سخت‌گیرانه باشد زن لزومی به اطاعت از مرد ندارد زیرا که کنترل مرد بیش از حد معمول و عرف می باشد