پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهآیا مدت سه ماه مذکور برای ثبت طلاق در گواهی عدم امکان سازش در مورد حکم طلاق و الزام شوهر به طلاق هم جاری می شود ؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 2 سال قبل

خیر ، این مهلت مذکور برای ثبت طلاق صرفاً برای گواهی عدم امکان سازش می باشد نه حکم طلاق