پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: کیفریآیا مجازات توهین غیر عمد امکان پذیر است؟
مالک طالبی 3 سال قبل

شخصی مبادرت به استفاده از الفاظ توهین آمیزی می کند. قراین موجود حاکی است که شخصی که توهین را وارد کرده است بر انجام دادن آن نسبت به آن شخصی معین قصد و نیتی مبنی بر توهین به آن شخص نداشته است. در این صورت می‌توان این فرد را مورد مجازات واقع کرد؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 3 سال قبل

در این مورد به دلیل عدم وجود عنصر معنوی یا همان قصد و نیت در انجام این عمل جرم مورد نظر این سوال واقع نشده است چرا که برای تحقق این جرم علاوه بر وجود عنصر مادی یا همان رفتار اهانت آمیز به عنصر معنوی یا همان قصد و نیت بر انجام این کار هم نیاز داریم.