پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: ثبت و تغییرات شرکتآیا شخص مدیر عامل می تواند همزمان مدیرعامل یک شرکت دیگر هم باشد؟
بدون نام 4 سال قبل

آیا شخص مدیر عامل می تواند همزمان مدیرعامل یک شرکت دیگر هم باشد؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

خیر .چنین چیزی امکان ندارد هر فرد فقط می تواند مدیرعامل یک شرکت باشد.