پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: حقوقیآیا زوجه می تواند در طول زندگی زناشوئی از همسرش اجرت المثل مطالبه کند؟
1 پاسخ
امید شاه مرادی عضو سایت 2 سال قبل

هنگامی اجرت المثل به زوجه تعلق می گیرد که اقدام به طلاق از سوی مرد انجام گرفته شده باشد و در حین زندگی مشترک زوجه حق دریافت و درخواست اجرت المثل را ندارد