پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: طلاقآیا زن می تواند وکیل مطلق در طلاق باشد به این معنا که هر وقت که اراده کرده و درخواست کرد بتواند از همسرش طلاق بگیرد؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

وکالت مطلق زن در طلاق اشکالی ندارد و کاملا صحیح است اما در صورتی هم که زن وکیل مطلق در طلاق باشد نمی‌تواند بدون دلیل موجه اقدام به طلاق از مرد کند یعنی حتی در صورت وکیل مطلق بودن زن در طلاق زوجه باید گواهی عدم امکان سازش را اخذ نماید بدون اخذ گواهی عدم امکان سازش زن هرگز نمی تواند با استناد به وکالت مطلق در طلاق از مرد طلاق بگیرد