پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهآیا زن می تواند در جهیزیه خود که الان در زندگی مشترک مورد استفاده هر دو طرف می باشد همه گونه تصرفی انجام دهد ویا شوهر را از تصرف در جهزیه منع کند؟
1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

جهیزیه خانم ها همانند اموال مستقل زوجه می باشد و مرد هیچ مالکیتی نسبت به جهیزیه زن ندارد بنابراین زن می‌تواند در جهیزیه خود تصرف دلخواه خود را انجام دهد حتی زن با توجه به مالکیتی که نسبت به جهیزیه خود دارد می تواند از استفاده کردن و تصرف مرد از جهیزیه خود جلوگیری کرده و مانع استفاده مرد و شوهرش از جهیزیه خود شود