پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهآیا درازدواج موقت هم لعان امکان پذیر است؟
بدون نام 4 سال قبل

آیا درازدواج موقت هم لعان امکان پذیر است؟

1 پاسخ
گروه وکلای عدل جویان عضو سایت 4 سال قبل

خیر درازدواج موقت لعان وجود ندارد