پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: مهریهآیا امکان دارد که چون همسر مالی ندارد مهریه را از پدر همسر مطالبه کنیم؟
1 پاسخ
امید شاه مرادی عضو سایت 2 سال قبل

خیر . درخواست و مطالبه مهریه تنها از شوهر امکان پذیر می باشد حتی اگر پدر شوهر ثروتمند و متمکن باشد . البته درصورتی که پدر پرداخت مهریه را تعهد کرده باشد می توان از وی مهریه را مطالبه کرد در غیر این صورت امکان مطالبه مهریه از پدر شوهر وجود ندارد.