مطالب توسط امیر رضا قیاسی

تبانی در کلاهبرداری, بردن مال غیر در کلاهبرداری

تبانی کلاهبرداری : ما در ابتدای این بحث مهم و کلیدی به توضیح جرم کلاهبرداری میپردازیم و سپس به سراغ بخش تبانی در کلاهبرداری رفته و این جرم را ریشه یابی میکنیم و مباحث و صورت های مختلف این جرم را بررسی میکنیم سپس میزان مجازات های در نظر گرفته شده برای این جرم و […]