نذری در طواف

نذری در طواف علی علیه السلام درباره زنی که نذر […]

غلامی مرد آزادی را به خطا کشت

امیرالمومنین علیه السلام درباره غلامی که مرد آزادی را بطور […]

استمداد عمر از امیرالمومنین

در زمان خلافت عمر مردی به نام معن بن زائده […]

بچه زنده در شکم مادر مرده

امیرالمومنین علیه السلام می فرمود: هرگاه زنی بمیرد و بچه […]

مرد ناخوانده

حضرت امیر علیه السلام چند نفر را به جرم دزدی […]

قانون اسلام

امیرالمومنین علیه السلام درباره کیفیت تقسیم میراث مرد مشرکی که […]

دیه گره های انگشتان

امیرالمومنین علیه السلام فرمود: دیه هر گره از انگشتان یک […]

استدلال به عمل علی

مردی از امام صادق علیه السلام پرسید؛ زنی که شوهرش […]

قربانی پسر

مردی نزد امیرالمومنین علیه السلام آمده گفت: نذر کرده ام […]

اساف و نائله

از حضرت امیر علیه السلام از اساف و نائله وسبب […]

ما ملک خداییم

امیرالمومنین علیه السلام شنید مردی می گفت: انا لله و […]

پرسشهای عمر از علی

روزی عمر به حضرت امیر علیه السلام رسید و گفت: […]