اسفند ۱۳, ۱۳۹۵

قانون راجع به ثبت شرکت ها

قانون راجع به ثبت شرکت‌‌ها مصوب ۲ خرداد ماه ۱۳۱۰ […]
اسفند ۱۳, ۱۳۹۵

قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان

‌قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ‌فصل یکم […]
اسفند ۱۳, ۱۳۹۵

قانون حمایت از نشانه های جغرافیائی

قانون حمایت از نشانه های جغرافیائی ریاست‌ محترم‌ جمهوری‌ اسلامی‌ […]
اسفند ۱۳, ۱۳۹۵

قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای-گروه وکلای عدل جویان امین صدر

قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای ‌ماده ۱ […]
اسفند ۱۳, ۱۳۹۵

قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها

‌قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها […]
اسفند ۱۳, ۱۳۹۵

قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی

قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات […]
اسفند ۱۳, ۱۳۹۵

قانون ثبت اسناد و املاک

‌قانون ثبت اسناد و املاک ‌مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ […]
اسفند ۱۳, ۱۳۹۵

قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري

قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري فصل اول […]
اسفند ۱۳, ۱۳۹۵

قانون ثبت احوال – گروه وکلای عدل جویان امین صدر

قانون ثبت احوال متن کامل قانون ثبت احوال فصل (۱) […]
اسفند ۱۳, ۱۳۹۵

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات جناب آقای دکتر […]
اسفند ۱۳, ۱۳۹۵

قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفترداران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴٫۴٫۲۵

قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی […]
اسفند ۱۳, ۱۳۹۵

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی

‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر […]